خدمات ما

دبیرخانه کافه برق
کافه برق دارای بانک جامعی از آدرس های پستی شرکت های دولتی و خصوصی شامل بخش های پیمانکاری و تولیدکنندگان صنعت برق می باشد. لذا کسانی که قصد ارسال کاتالوگ و دعوتنامه (برای همایش ها، نمایشگاه ها، کنفرانس ها) را دارند، می توانند به دبیرخانه کافه برق مراجعه نمایند.