لوگو چیست؟

لوگو یک نشانه ی گرافیکی است که می تواند به صورت علامت، نوشتار و یا ترکیبی از این ها طراحی شود. لوگو بوسیله شرکت های تجاری، سازمان ها یا افراد استفاده می شود تا به این طریق نوع خدمات، اهداف، شغل و محصول شان را سریعتر به مخاطب معرفی کنند.

لوگو نماد و معرف هر برند است، بنابراین طرح آن از اهمیت زیادی برخودار می باشد. طراحی حرفه ای لوگوی یک برند به منزله ی موفقیت آن برند در معرفی صحیح خود از طریق تصویر است.