کافه برق دارای بانک جامعی از آدرس های پستی شرکت های دولتی و خصوصی شامل بخش های پیمانکاری و تولیدکنندگان صنعت برق می باشد. لذا کسانی که قصد ارسال کاتالوگ (به منظور معرفی محصولات و خدمات) و دعوتنامه (برای همایش ها، نمایشگاه ها، کنفرانس ها) و حتی هدایای تبلیغاتی را دارند، می توانند به قسمت دبیرخانه کافه برق مراجعه نمایند تا با مشاوره رایگان کارشناسان ما، بازار هدف خود را شناسایی و سپس برای ارسال اقدام نمایند.