طبق آمار جهانی ایرانیان بیش از 85 درصد از کاربران تلگرام را تشکیل می دهند. تقریباً کمتر کسی هست که گوشی هوشمند داشته باشد و از تلگرام استفاده نکند. حضور موفقیت آمیز این اپلیکیشن باعث شده اغلب کسب و کارهای حوزه برق نیز کانال یا گروه تلگرامی خود را راه اندازی کنند. در این بین عده ای هم اقدام به زدن کانال هایی با اعضای fake (یعنی اعضای غیرواقعی) نمودند. ما تمام این کانال ها و گروه ها را شناسایی کردیم و بهترین بستر برای تبلیغات را در اختیار شما قرار می دهیم.